Ban lãnh đạo

16-07-2021 | 15

Giám đốc: NSUT Trần Thị Hiền

Phó Giám đốc: NSUT Đặng Tố Như

 

 

 

Phó Giám đốc: NSUT Bùi Sỹ Hùng

 

thanglongwaterpuppettheater
thanglongwaterpuppettheater
thanglongwaterpuppettheater