Ban lãnh đạo

16-07-2021 | 3022

Giám đốc: NSƯT Trần Thị Hiền

Phó Giám đốc: NSƯT Đặng Tố Như

Phó Giám đốc: NSƯT Bùi Sỹ Hùng

 

thanglongwaterpuppettheater
thanglongwaterpuppettheater
thanglongwaterpuppettheater