Các nghệ sĩ hiện tại

16-07-2021 | 2618

NSUT Thanh Hiền

Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long

NSUT Bùi Sỹ Hùng

Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long

NSUT Đặng Tố Như

Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long

Đoàn diễn viên I

Phó trưởng đoàn: NSUT Nguyễn Hoàng Bảo Khánh

Phó trưởng đoàn: NSƯT Võ Thùy Dương

NSUT Trần Xuân Trung

NSUT Nguyễn Thị Thanh Hương

NSUT Lê Tuấn Linh

NSUT Lê Minh Tuấn

Bùi Duy Tân

Phạm Đức Duy

Vũ Linh Sơn

Trần Thị Mai Anh

Bạch Quốc Khanh

Ngô Thị Hiên

Nguyễn Thị Thu Hoài

Chu Hải Đăng

Nông Thị Thoa

Nguyễn Thị Thúy Ánh

Trần Ngọc Linh

Ngô Văn Quân

Vũ Minh Khánh

Võ Thùy Dung

Dương Văn Phương

Đoàn diễn viên II

Phó trưởng đoàn: Lê Chí Kiên- NSƯT

Phó trưởng đoàn Siu Y Ban- NSƯT

Lê Thu Huyền-NSƯT

Hàn Thị Phương Thanh

Vũ Thị Phương Linh

Lã Quốc Toản

Nguyễn Văn Phức

Nguyễn Đăng Nhân

Nguyễn Xuân Long

Nguyễn Thị Thu Giang

Cao Minh Trang

Nguyễn Bảo Trâm

Nguyễn Quỳnh Trâm

Hà Bình Minh

Ngô Công Mạnh

Siu Anh Sơn

Trần Thanh Hiếu

Đoàn nhạc công:

Nguyễn Quốc Vũ-NSƯT

Tống Thị Huệ-NSƯT

Nguyễn Thanh Hùng

Phạm Thị Tố Loan

Phạm Đình Dũng

Nguyễn Thanh Tùng

Nguyễn Thị Huyền Trang

Nguyễn Văn Lộc

Nguyễn Trần Hậu

Phạm Đức Bình

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Đỗ Thị Chinh

Trần Diệu Hương

Đoàn Lan Anh

Vũ Thị Loan

Lù Thị Hằng

thanglongwaterpuppettheater
thanglongwaterpuppettheater
thanglongwaterpuppettheater