Nghệ sỹ qua các thời kỳ

16-07-2021 | 22

NSƯT. Lê Văn Ngọ - Nguyên trưởng đoàn Múa rối Hà Nội – Giám đốc nhà hát múa rối Thăng Long Hà Nội

Giải thưởng:

Huân chương lao động hạng III – 1999

Danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc – 2000

Ghi nhận:

Với lịch sử thăng trầm của nhà Hát Múa rối Thăng Long Hà Nội mãi mãi các thế hệ nghệ sĩ diễn viên sẽ truyền tụng về anh NSƯT Lê Văn Ngọ - nguyên Giám đốc Nhà hát rằng  “Không có anh, không có nhà hát múa rối này của chúng ta”

thanglongwaterpuppettheater
thanglongwaterpuppettheater
thanglongwaterpuppettheater