NSND Nguyễn Hoàng Tuấn – Nguyên Giám Đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long

23-07-2021 | 1991

NSND Nguyễn Hoàng Tuấn – Nguyên Giám Đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long

 

NSND- Đạo Diễn- Nguyên Giám đốc Nhà Hát Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Một người lặng lẽ cống hiến

 

TÁC PHẨM TIÊU BIỂU

Tác phẩm tiêu biểu tham gia liên hoan nghệ thuật múa rối quốc tế.

“Huyền thoại Tiên Rồng” (rối cạn + rối nước)

 “Câu truyện tình người” (rối cạn)

 “Linh thiêng hai tiếng đồng bào” (rối nước)

thanglongwaterpuppettheater
thanglongwaterpuppettheater
thanglongwaterpuppettheater