NSƯT Phương Nhi – Nguyên Trưởng đoàn diễn viên 2

23-07-2021 | 1696

NSƯT Phương Nhi – Nguyên Trưởng đoàn diễn viên 2

 Đạo diễn NSƯT Phương Nhi

Người sáng tạo nghệ thuật vô điều kiện

Như bao thế hệ nghệ sĩ may mắn. Chị đã sáng tạo nghệ thuật bằng nguồn vốn tinh hoa cha truyền con nối. Chính vì phải trực tiếp chiến đấu bảo vệ sinh mạng mình bởi vậy tư tưởng cao cả hết mình cho nghệ thuật đã giúp chị vượt qua mọi hoàn cảnh, điều kiện để giúp những tác phẩm, chương trình do chị trực tiếp đạo diễn dàn dựng bao giờ cũng để lại những ám ảnh về giá trị đạo đức, thẩm mỹ cho khán giả.

 

TÁC PHẨM TIÊU BIỂU

Những vở diễn đến với chị như định mệnh đó là “Bí Ẩn 2/3”.

Tác giả: NSƯT Đăng Tiến

Đạo diễn NSƯT Phương Nhi

Vở diễn tham gia. Liên hoan nghệ thuật Múa rối Quốc tế Hà Nội năm 2012

Vở diễn: “Hào quang từ Quá khứ”

Tác giả: NSƯT Đăng Tiến

Đạo diễn: Phương Nhi

Tham gia liên hoan nghệ thuật Múa rối Quốc tế Hà Nội 2015

thanglongwaterpuppettheater
thanglongwaterpuppettheater
thanglongwaterpuppettheater